Målsetting og innhold

Danselaget driver opplæring for barn og unge innen flere folkelige danse- og musikksjangre. Det gis undervisning i hallingdans, laus, break, hiphop, Michael Jackson-dans, eldre folkemusikkinstrumenter (munnharpe, seljefløyte), fele, folkesang, rap, soundpainting m.m. og vi har familiegrupper for små barn.

Vi ønsker at barna skal lære både gamle og nye folkelige danseformer, slik at vi kan utvikle spennende og nyskapende danseuttrykk på tvers av dansetradisjoner. På den måten ønsker vi å kombinere hallingdans med hiphop / break / Michael Jackson-dans, og folkemusikk med moderne musikk. Vi arbeider også med improvisasjon og teater.

Målsettingen for dansekursene er at barn og ungdom skal få mulighet til å lære en danseform eller flere danseformer, en stil, en måte å bevege seg på som er særegen for akkurat denne spesielle tradisjonen.

Barn lærer på en annen måte enn voksne. Vi ønsker å gi barn og unge mulighet til å ”vokse inn i” en folkelig dansestil mens de ennå er i ”hermemodus”. Det er en gave for oss foreldre og oppleve hvordan de gradvis blir en del av en levende, folkelig dansetradisjon. Til forskjell fra for eksempel ballet/jazzballet/moderne dans, bygger de folkelige danseformene opp under hvert enkelt barns personlige uttrykk og stil.

I folkekulturen er det en sterk sammenheng mellom musikk og dans. De ulike musikktradisjonene oppfordrer til ulike typer bevegelser og ulike typer ”svikt” i kroppen. Folkelig dans og musikk gir mulighet for opplevelse av stor danseglede. For en som har ”vokst inn i” i en folkelig musikk- og dansetradisjon oppstår det en helt spesiell glede i kroppen, en ”fryd” over å være til i bevegelsen / musikken. Det er bl.a. dette vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få oppleve.

Vi ønsker å fokusere på sammenhengen mellom musikk og dans. Så langt det er mulig har vi levende musikk til hallingdansen. Vi har spelemenn og spelejenter som spiller fele, torader, munnharpe m.m. Det er flott for barna å oppleve direkte samhandling mellom musikk og dans på denne måten. Vi arrangerer også kurs der barna har mulighet til å være med å spille og synge/rappe innen de samme sjangrene som de danser.

Vi jobber hele tiden for å få tak i de beste lærerne. I tillegg til å lede barna inn i en musikk- og dansetradisjon ønsker vi at lærerne skal fungere som gode forbilder for barna. Instruktører i hallingdans er gutter fra Frikar, som har danset med Alexander Rybak på Grand Prix og på flere turnéer. Vi har også en fantastisk Michael Jackson-danser fra Uganda.

Vi ønsker at opplæringen skal foregå i en trygg ramme. Så langt det er mulig er det en forelder til stede på øvingene.

Vi ønsker også at barna skal få innblikk i/erfaring med det gode sosiale fellesskapet som kan oppleves gjennom dansen når man deltar på festivaler og stevner innen folkedans/hallingdans og/eller break. Noen drar også på ”Strunkeveko” i Valdres siste uka i juli hvert år. (Leira folkehøgskole). Det er et stevne for barn og unge med høy ”sosial” profil. Det er kurs i hallingdans, forskjellige instrumenter, sang, folkedansteater + at det foregår masse annet gøy. Samtidig foregår det også kurs for voksne i sammenheng med Jørn Hilme-stevnet.

Vi har egen dansegruppe for voksne, og i tilegg kan foreldre være med å danse på barnas øvinger. Vi ønsker at barna og deres familier skal bli del av en større sammenheng ved at vi skaper arenaer for felles opplevelser og felles utfoldelse generasjonene i mellom, i lokalmiljøet. I avslutningen av hver helgeøving og i avslutningen av hvert semester har vi oppvisning/konsert/familiedans som er åpen for alle. Dansemusikerne våre, og noen av instruktørene, er dyktige kunstnere / tradisjonsbærere fra lokalmiljøet.