Ådne Kolbjørnhus

Utdanna på FRIKAR-akademiet. Underviser i halling og akrobatikk. Dansar i m.a. Kartellet, Vilnissa og i FRIKAR. Ådne har halde på med turn i 5 år før han starta å danse. Han fekk 1. plass på Landskappleiken 2014 på Geilo i Halling klasse A.