Silje Risdal Liahagen

Silje Risdal Liahagen. Ung folkemusikar. Instruktør på Fjærletten familiedans, samt på kurset i

Kveding.

Dette er eit kurs der ungane vil få sjansen til å bli kjent med norsk sangtradisjon og å synge på Halling-dialekt.

Dei vil få synge i gruppe og åleine om dei vil. Materialet vil væra alt frå morosame stev til kjærleiksviser.

Kurset passar for dei som er glad i å synge, og krever ingen forkunnskaper om folkemusikk.

Sjå også 200 års Grunnlovsjubileet (Halling – Folkemusikk), Kvedarkvintetten - Haugebonden ("Julefolk", 2011), Kvedarkvintetten - Eit barn er født i Betlehem ("Julefolk", 2011)